computer

'प्री-वेडिंग शूट'च्या १२ अतरंगी आणि हटके आयडीयाज !!

राव, जेव्हा एखादं फॅड प्रसिद्ध होतं तेव्हा कालांतराने त्यात वेगवेगळ्या आयडीयाज शोधून काढल्या जातात. आज आम्ही प्री-वेडिंग शूटच्या फॅड बद्दल बोलणार आहोत. प्री-वेडिंग शूट ही या पुढे पारंपारिक विधी म्हणून प्रसिद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. याचा तुम्हालाही अनुभव आला असेलच.

राव, मुद्दा असा आहे की प्री-वेडिंग शूट आता एवढं प्रसिद्ध प्रकरण झालंय की त्यात हटके आयडिया डोकावू लागल्या आहेत. गेल्यावर्षी आम्ही तुम्हाला खवय्या जोडप्याची ओळख करून दिली होती. या जोडप्याने प्री-वेडिंग शूटच्या नावावर चक्क खादाडी केली होती. अशा अतरंगी कल्पनांनी प्री-वेडिंग म्हणजे मनोरंजन सुद्धा ठरतंय राव.

मंडळी, अशाच काही हटके आणि अतरंगी प्री-वेडिंग शूटचे फोटोग्राफ्स आम्ही घेऊन आलो आहोत. चला तर पाहूया !!

९.

१०.

११.

१२.

 

मंडळी, यातले कोणते तुम्हाला यडचाप वाटले आणि कोणते लय भारी ? सांगा बरं !!